Publikācijas datums:
GND-2018/25/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 26410,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
14.05.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada piecu ielu/ceļu posmu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/25/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.06.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                     

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada piecu ielu/ceļu posmu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/25/ERAF, 2018.gada 4.jūnijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu bez PVN 26410,00 EUR.