Publikācijas datums:
GND-2018/15/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
PS "RRCI"
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
1596706,15 EUR bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
02.03.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/15/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.03.2018. plkst.10.00.

Būvprojekts

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/15/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 27.marta plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve", identifikācijas Nr. GND-2018/15/ERAF, 2018.gada 16.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS "RRCI", reģ. Nr. 44103056780, ar piedāvāto līgumcenu 1596706,15 EUR bez PVN.