Publikācijas datums:
GND-2018/4/ERAF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
23.01.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/4/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.02.2018. plkst.10.00.

buvprojekts.zip

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/4/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 28.februārim, plkst. 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu atklātā konkursā „Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/4/ERAF.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkuma procedūru, sakarā ar to, ka nolikumā un tā pielikumos plāno veikt būtiskus grozījumus.