Publikācijas datums:
GND-2018/70/ERAF
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
30.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/70/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2018. plkst. 10.00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā “Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem”, identifikācijas numurs GND-2018/70/ERAF, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 22.novembrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.