Publikācijas datums:
GND-2018/46
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
A/S “Lazdonas piensaimnieks”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
bez PVN 84145,74 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
26.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/46.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, identifikācijas numurs GND-2018/46, 2018.gada 21.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju A/S “Lazdonas piensaimnieks”, reģ. Nr. 47103001811, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 84145,74 EUR.