Publikācijas datums:
GND-2017/85/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “8 CBR”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 2110938,88 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
03.11.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.12.2017. plkst.10.00.

citi-dok-nr085.zip

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 15.decembrim, plkst. 10.30.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017.gada 19.decembrim, plkst. 10.30.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā „Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/85/ERAF, 2018.gada 1.februārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 2110938,88 EUR.