Publikācijas datums:
GND-2018/80
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Silmalas”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
bez PVN 45560,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
29.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/80.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.12.2018. plkst. 10.00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā “Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/80, 2018.gada 21.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Silmalas”, reģ. Nr. 43201016174, ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 45560,00 EUR.