Publikācijas datums:
GND-2018/13/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
PS “RERE MEISTARI 1”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 1220149,77 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
16.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/13/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.03.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/13/ERAF, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 20.martam, plkst. 10.00.

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atklātā konkursā “Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2018/13/ERAF, 2018.gada 20.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS “RERE MEISTARI 1”, reģ. Nr. 50103815431, ar līgumcenu bez PVN 1220149,77 EUR.