Publikācijas datums:
GND-2017/50
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Madonas patērētāju biedrība”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 23834,29 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
25.07.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/50.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.08.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/50.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 24.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451, ar līgumcenu bez PVN 23834,29 EUR.