Civilstāvokļa aktu reģistrē jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ievērojot Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā noteiktos izņēmumus.
 

Veidlapas

Iesniegums atkārtota dzimšanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

 

Iesniegums atkārtota laulības reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

 

Iesniegums atkārtota miršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

 

Iesniegums par laulības noslēgšanu (elektroniski var iesniegt Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi)

 

Iesniegums daudzvalodu standarta veidlapas saņemšanai, lai to izmantotu citā Eiropas Savienības valstī

 

Iesniegumi, kas aizpildāmi klātienē dzimtsarakstu nodaļā:

(Jāiesniedz tikai rakstiski)

Ievērībai!

Portālā www.latvija.lv iedzīvotājs jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā neatkarīgi no dzimšanas, miršanas vai laulības fakta reģistrācijas vietas var elektroniski pieprasīt šādus e-pakalpojums: