Publikācijas datums:
GND-2016/38
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
“FS Noma”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
09.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Mazlietotu vieglo automašīnu un mazlietota pasažieru mikroautobusa pilna servisa noma Gulbenes novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/38.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.06.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mazlietotu vieglo automašīnu un mazlietota pasažieru mikroautobusa pilna servisa noma Gulbenes novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/38.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 13.jūnijā nolēmusi: 1.atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Divu mazlietotu vieglo automašīnu pilna servisa noma Gulbenes novada domes administrācijas vajadzībām” SIA “Favorit Rent”, reģ. Nr. 40103531291, ar līgumcenu bez PVN EUR 20789,28.

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Mazlietotu vieglo automašīnu un mazlietota pasažieru mikroautobusa pilna servisa noma Gulbenes novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/38.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 30.jūnijā nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Mazlietotas vieglās automašīnas pilna servisa noma Gulbenes novada Sociālā dienesta vajadzībām” sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FS Noma”, reģ. Nr. 40103440166, Straumes iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, ar līgumcenu 11 412.00 EUR bez PVN;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Mazlietotas vieglās automašīnas pilna servisa noma Gulbenes novada Būvvaldes vajadzībām” sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FS Noma”, reģ. Nr. 40103440166, Straumes iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, ar līgumcenu bez PVN 11 952.00 EUR;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Mazlietota pasažieru mikroautobusa pilna servisa noma Gulbenes novada domes administrācijas vajadzībām” sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FS Noma”, reģ. Nr. 40103440166, Straumes iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, ar līgumcenu bez PVN 23184.00 EUR.