Publikācijas datums:
GND-2015/56
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 65890,00 bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
17.11.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures katla iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/56.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.12.2015. plkst.10.00.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Apkures katla iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/56, nolikumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Precizējums
Pretendentiem Finanšu piedāvājumā jānorāda apkures katla piegāde dienās:

(pretendenta nosaukums) piedāvā piegādāt apkures katlu __ (______) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Apkures katla iegāde ar nomaksas pirkumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/56.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 18.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu EUR 65890,00 bez PVN.