Publikācijas datums:
GND-2016/104
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Holzwerke Lubāna”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 9690,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
21.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/104.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.02.2017. plkst.10.00.

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/104.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 20.februārī nolēmusi:

  1. atzīt iepirkuma priekšmeta 1.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Mežogles”, reģ. Nr. 44103028077, ar līgumcenu bez PVN 20330,90 EUR;
  2. atzīt iepirkuma priekšmeta 2.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Dzirnavkalns J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu bez PVN 27936,60 EUR;
  3. atzīt iepirkuma priekšmeta 3.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Holzwerke Lubāna”, reģ. Nr. 40003230494, ar līgumcenu bez PVN 16150,00 EUR;
  4. atzīt iepirkuma priekšmeta 4.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Mežogles”, reģ. Nr. 44103028077, ar līgumcenu bez PVN 15040,00 EUR;
  5. atzīt iepirkuma priekšmeta 5.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Mežogles”, reģ. Nr. 44103028077, ar līgumcenu bez PVN 9632,40 EUR;
  6. atzīt iepirkuma priekšmeta 6.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Mežogles”, reģ. Nr. 44103028077, ar līgumcenu bez PVN 32079,00 EUR;
  7. atzīt iepirkuma priekšmeta 7.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Dzirnavkalns J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu bez PVN 1133,40 EUR;
  8. atzīt iepirkuma priekšmeta 8.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Dzirnavkalns J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu bez PVN 8122,70 EUR;
  9. atzīt iepirkuma priekšmeta 9.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vajadzībām” par uzvarētāju SIA “Dzirnavkalns J”, reģ. Nr. 44103044461, ar līgumcenu bez PVN 23374,00 EUR.

Atkārtots paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, 2017.gada 27.februārī pieņēmusi atkārtotu lēmumu atklāta konkursa „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/104, 4.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldes vajadzībām”, par uzvarētāju atzīstot SIA “Holzwerke Lubāna”, reģistrācijas Nr. 40003230494, ar līgumcenu bez PVN 15200,00 EUR.

Atkārtots paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, 2017.gada 13.martā pieņēmusi atkārtotu lēmumu atklāta konkursa „Malkas piegāde Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/104, 5.daļā „Malkas piegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vajadzībām”, par uzvarētāju atzīstot SIA “Holzwerke Lubāna”, reģistrācijas Nr. 40003230494, ar līgumcenu bez PVN 9690,00 EUR.