Publikācijas datums:
GND-2015/52
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Rubate”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
21.10.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.11.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.12.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52, nolikumā.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2015. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/52.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 22.janvārī nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ceļa posma Dravenieki – Lapši pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 106921,23;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Ceļa posma Meņģele – Šoseja P27 pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 43589,70;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Ceļa posma Krūzītes – Spriņģi pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 136244,41;
  4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Ceļa posma Medņi – Daukstes pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 55065,93;
  5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā „Ceļa posma Galgauska – Zemītes – Lielkaļi pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 69150,90.