Publikācijas datums:
GND-2016/19
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
„VIRŠI - A”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
26.02.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada pagastu pārvalžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/19.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.03.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde Gulbenes novada pagastu pārvalžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/19.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 7.aprīlī nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldei” akciju sabiedrība „VIRŠI - A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 25807,40;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldei” akciju sabiedrība „VIRŠI - A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 32456,00;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvaldei” akciju sabiedrība „VIRŠI - A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 16649,20;
  4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldei” akciju sabiedrība „VIRŠI - A”, reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN EUR 12323,80.