Publikācijas datums:
GND-2016/96
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Global Project”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 87300,00 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
07.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/96.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.01.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/96.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 6.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Global Project”, reģ. Nr. 40103524162, ar līgumcenu bez PVN 87300,00 EUR.