Publikācijas datums:
GND-2015/63
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
30.12.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/63.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.02.2016. plkst.10.00.

buvproj63.zip

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/63.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 8.jūnijā nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Ceļa posma Priednieki – Āboliņi - Staubernieki pārbūve” SIA „Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN EUR 104153,08.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/63.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.jūnijā nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Ceļa posma Mulcupes - Grimnauži pārbūve” pilnsabiedrību „MELIO MASTER”, reģ. Nr. 44103081684, ar līgumcenu bez PVN EUR 127072,60;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Ceļa posma Silalauzas – Kalniņi pārbūve” pilnsabiedrību „MELIO MASTER”, reģ. Nr. 44103081684, ar līgumcenu bez PVN EUR 58903,70;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Ceļa posma Krimi - Alsupes pārbūve” pilnsabiedrību „MELIO MASTER”, reģ. Nr. 44103081684, ar līgumcenu bez PVN EUR 114882,02.