Publikācijas datums:
GND-2016/6
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „IMU”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 48000,00 bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
16.02.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/6.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.03.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Šķeldas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/6.
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 29.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „IMU”, reģ. Nr. 40003299295, ar līgumcenu EUR 48000,00 bez PVN.