Publikācijas datums:
GND-2016/99/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Limbažu ceļi”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
15.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/99/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.01.2017. plkst.10.00.

 

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ražotāju ielas un Lapu ielas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/99/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 31.janvārī nolēmusi:

  1. atzīt atklāta konkursa 1.daļā „Ražotāju ielas pārbūve” par uzvarētāju SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 216557,66 EUR;
  2. atzīt atklāta konkursa 2.daļā „Lapu ielas pārbūve” par uzvarētāju SIA „Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN 348557,98 EUR.