Publikācijas datums:
GND-2016/55
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
03.01.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Siltumenerģijas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/55.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.02.2017. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Siltumenerģijas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemam”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/55.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 15.februārī nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.