Publikācijas datums:
GND-2016/64/ERAF
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
06.10.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/64/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.11.2016. plkst.10.00.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/64/ERAF.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un konkursa nolikuma 6.5.punktu, Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 27.decembrī nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.