Publikācijas datums:
GND-2016/32
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
14.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/32.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.06.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/32.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 15.jūnijā nolēmusi:

 1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada domei" sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA", reģ. Nr. 40003132723, ar līgumcenu bez PVN 103 328,00 EUR;
 2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei" sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA", reģ. Nr. 40003132723, ar līgumcenu bez PVN 50 236,00 EUR;
 3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību "VIRŠI-A", reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN 49 246,00 EUR;
 4. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 4.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 20 488,00 EUR;
 5. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 5.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 19 557,00 EUR;
 6. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 6.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 27 070,00 EUR;
 7. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 7.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 54 388,00 EUR;
 8. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 8.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 21 108,80 EUR;
 9. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 9.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību "VIRŠI-A", reģ. Nr. 40003242737, ar līgumcenu bez PVN 17 600,00 EUR;
 10. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 10.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību AS „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 48 924,00 EUR;
 11. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 11.daļā „Degvielas iegāde Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldei" akciju sabiedrību „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145, ar līgumcenu bez PVN 32 782,00 EUR.