Publikācijas datums:
GND-2016/107/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 51760,08 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
29.12.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/107/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.01.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanai un restaurācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/107/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 3.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, reģ. Nr. 50003496771, ar līgumcenu bez PVN 51760,08 EUR.