Publikācijas datums:
Grozījumu datums:
GND-2017/1/ERAF
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Limbažu ceļi”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN EUR 699987,57
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
10.01.2017.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ceļa posma Lizums – Kalēji – Avoti pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.02.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Ceļa posma Lizums – Kalēji - Avoti pārbūve", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF, nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2017. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļa posma Lizums – Kalēji - Avoti pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2017.gada 24.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS “Ceļu pārvalde”, reģ. Nr. 40003034263, ar līgumcenu bez PVN EUR 559364,47.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Ceļa posma Lizums – Kalēji - Avoti pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/1/ERAF.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija, atkārtoti izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 2017.gada 15.martā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Limbažu ceļi”, reģ. Nr. 46603000113, ar līgumcenu bez PVN EUR 699987,57.