Publikācijas datums:
GND-2015/53
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „Reaton, Ltd”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
EUR 594213,44 bez PVN
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
02.11.2015.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.12.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53, nolikumā.

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.12.2015. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53, nolikumā.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.12.2015. plkst.11.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/53.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 18.februārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Reaton, Ltd”, reģ. Nr. 40003015277, ar līgumcenu EUR 594213,44 bez PVN.