Publikācijas datums:
GND-2016/58
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
05.08.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/58.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2016. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/58.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2016.gada 23.septembrī nolēmusi:

 1. atzīt atklāta konkursa 1.daļā „Maize un maizes izstrādājumi” par uzvarētāju SIA „Madonas patērētāju biedrība”, reģ. Nr. 50003062451ar līgumcenu bez PVN 11580,66 EUR;
 2. atzīt atklāta konkursa 2.daļā „Specializētā pārtika (bezglutēna pārtika)” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 554,95;
 3. atzīt atklāta konkursa 3.daļā „Putnu gaļa un produkti” par uzvarētāju SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 2040,20 EUR;
 4. atzīt atklāta konkursa 4.daļā „Cūkgaļa. Liellopu gaļa. Gaļas pārstrādes produkti” par uzvarētāju SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397, ar līgumcenu bez PVN 16757,55 EUR;
 5. atzīt atklāta konkursa 5.daļā „Kartupeļi” par uzvarētāju L/s tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas un apkopes klientu kooperatīvo sabiedrību “Kopdarbs”, reģ. Nr. 44603001430, ar līgumcenu bez PVN 3860,00 EUR;
 6. atzīt atklāta konkursa 6.daļā „Piens un piena produkti” par uzvarētāju AS “Rankas piens”, reģ. Nr. 44603001356, ar līgumcenu bez PVN 25392,10 EUR;
 7. atzīt atklāta konkursa 7.daļā „Zivis kā akvakultūras produkti” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 3337,75 EUR;
 8. atzīt atklāta konkursa 8.daļā „Graudaugi, pākšaugi un to produkti” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 4274,44 EUR;
 9. atzīt atklāta konkursa 9.daļā „Dārzeņi” par uzvarētāju SIA “Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 2223,90 EUR;
 10. atzīt atklāta konkursa 10.daļā „Svaigi augļi un ogas” par uzvarētāju SIA “Laki Fruit”, reģ. Nr. 40003669241, ar līgumcenu bez PVN 2203,30;
 11. atzīt atklāta konkursa 11.daļā „Dienvidu reģionu augļi un ogas” par uzvarētāju SIA “Lietas MD”, reģ. Nr. 40003592976, ar līgumcenu bez PVN 2018,50 EUR;
 12. atzīt atklāta konkursa 12.daļā „Saldētie produkti” par uzvarētāju SIA „Kabuleti Fruit”, reģ. Nr. 40003959814, ar līgumcenu bez PVN 1616,55 EUR;
 13. atzīt atklāta konkursa 13.daļā „Bakalejas preces, augu taukvielas un eļļas, ēdienu piedevas un dzērieni, pārstrādātie dārzeņi” par uzvarētāju SIA “Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586, ar līgumcenu bez PVN 12584,65 EUR.