Publikācijas datums:
GND-2016/88
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
AS “Latvenergo”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 289462,46 EUR
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
02.11.2016.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/88.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.12.2016. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma grozījumiem

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, izdarīja grozījumus atklāta konkursa „Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/88, nolikumā.

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2016/88.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 2.janvārī nolēmusi atzīt par uzvarētāju AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, ar līgumcenu bez PVN 289462,46 EUR.