Publikācijas datums:
GND-2015/30
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Pārtikas preču piegāde Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2015/30.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.08.2015. plkst.10.00.