Aptauja Pašvaldība informē
Attēls: iedzīvotāju aptauja 2022

Lai plānotu turpmāko Gulbenes novada attīstību un apzinātu jomas, kurās iedzīvotāji saskata veikt pārmaiņas, Gulbenes novada pašvaldība līdz 2023. gada 1.jūlijam organizē aptauju, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli un novērtēt pakalpojumu kvalitāti, kā arī sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un turpmāko darbu plānošanai.

Aizpildīt aptauju

Aptauja ir anonīma.

Paldies par piedalīšanos aptaujā un iesaistīšanos Gulbenes novada attīstības plānošanā!