GN aptauja_intrastruktūra un uzņēmējdarbība

Gulbenes novada iedzīvotāj!

Lai plānotu turpmāko Gulbenes novada attīstību un apzinātu jomas, kurās iedzīvotāji saskata veicamas pārmaiņas, Gulbenes novada pašvaldība līdz 2023. gada 1.jūnijam organizē aptauju, aicinot ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli, kā arī sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un turpmāko darbu plānošanai.

Aptaujā šoreiz uzsvars infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumiem.

Aptauja: https://forms.gle/nUc2Utjz2P9tjdi26

Aptauja ir anonīma. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darba pilnveidošanai un publicēti pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv.