Publikācijas datums:
GND-2018/31
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
08.06.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/31.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.06.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_31

pielikums_1_darbu_apjomi

Buvatlauja

Buvprojekts_Staku PII apkartnes labiekartosana

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/31.

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2018.gada 19.jūnijā ir nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav saņemts neviena pretendenta piedāvājums.

Lēmums