Publikācijas datums:
GND-2018/52/ELFLA
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
14.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/52/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                     

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/52/ELFLA, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 27.augustā ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.