Publikācijas datums:
GND-2018/14/ELFLA
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “AMBERGOLD”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
28881,27 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
16.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Lizuma muižas parka pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/14/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Lizuma muižas parka pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/14/ELFLA, 2018.gada 28.februārī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “AMBERGOLD”, reģistrācijas Nr. 44103058866, ar līgumcenu 28881,27 EUR bez PVN.