Publikācijas datums:
GND-2018/62
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
20.09.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pārvaldes un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/62.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.10.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pārvaldes un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/62, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 4.oktobrī ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.