Publikācijas datums:
GND-2018/57
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
05.09.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2,
Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus
iepirkumā „Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta", iepirkuma
identifikācijas Nr. GND-2018/57.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.09.2018. pulksten 10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/57.

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.