Publikācijas datums:
GND-2018/17
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “8 CBR”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Rezultātu publicēšanas datums
08.03.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/17.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2018. plkst.10.00.

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā „Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, identifikācijas Nr. GND-2018/17, 2018.gada 21.martā ir nolēmusi:

  1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Līgo pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN EUR 1534,71;
  2. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Tirzas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN EUR 2211,50;
  3. atzīt par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Rankas pagasta grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā”, SIA “8 CBR”, reģ. Nr. 43903002559, ar līgumcenu par tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu vienu vienību bez PVN EUR 3470,40.