Publikācijas datums:
GND-2018/28
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
01.06.2018.

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Grants piegāde Tirzas pagasta un Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/28.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.06.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                     

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā “Grants piegāde Tirzas pagasta un Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/28, 2018.gada 12.jūnijā ir nolēmusi:

  • atzīt par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā “Grants piegāde pašvaldības autoceļiem Tirzas pagastā”, Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu bez PVN 5270,40 EUR;
  • atzīt par uzvarētāju iepirkuma 2.daļā “Grants piegāde pašvaldības autoceļiem Druvienas pagastā”, Valsts akciju sabiedrību “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģ. Nr. 40003356530, ar līgumcenu bez PVN 5439,00 EUR.