Publikācijas datums:
GND-2018/19
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „RUBATE”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
108581,91 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
26.03.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/19.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2018. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā “Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana”, identifikācijas Nr. GND-2018/19, 2018.gada 12.aprīlī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību „RUBATE”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu 108581,91 EUR.