Publikācijas datums:
GND-2018/65
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Siltumkomforts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
119889,61 EUR bez PVN
Rezultātu publicēšanas datums
10.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/65.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.10.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumā “Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana”, identifikācijas Nr. GND-2018/65, 2018.gada 4.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Siltumkomforts”, reģ. Nr. 40003797725, ar līgumcenu 119889,61 EUR bez PVN.