Publikācijas datums:
GND-2018/60
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Marten projekti”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
3700,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
19.09.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā”” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/60.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.10.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā””, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/60, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 2.oktobrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Marten projekti”, reģ. Nr. 40103665072, ar līgumcenu 3700,00 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).