Publikācijas datums:
GND-2018/50
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
10.08.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/50.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.08.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/50.

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.