Publikācijas datums:
GND-2018/18
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA „DPA”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 23137,50 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
08.03.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/18.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.03.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā “Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/18, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 22.martā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „DPA”, reģ. Nr. 40003351675, ar līgumcenu bez PVN 23137,50 EUR.