Publikācijas datums:
GND-2018/63
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
01.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/63.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.10.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/63, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 23.oktobrī ir nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo vienīgais iepirkumā iesniegtais piedāvājums ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs.