Publikācijas datums:
GND-2018/39
Izbeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
17.07.2018.

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/39.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/39.

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija 2018.gada 31.jūlijā nolēmusi izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.