Publikācijas datums:
GND-2018/33
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
15.06.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Autobusu ar šoferi noma Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/33.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.06.2018. plkst.10.00.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Autobusu ar šoferi noma Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām", identifikācijas Nr. GND-2018/33.
Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija 2018.gada 21.jūnijā ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu saistībā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.