Publikācijas datums:
GND-2018/79
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Sistēmeksperts”
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Līgumsumma
12960,00 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
28.11.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Nākotnes ielas 3.kārtas pārbūves būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/79.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.12.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Nākotnes ielas 3.kārtas pārbūves būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/79, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 11.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Sistēmeksperts”, reģ. Nr. 44103048105, ar līgumcenu 12960,00 EUR.