Publikācijas datums:
GND-2018/34
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
27.06.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/34.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu         

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/34, iesniegto piedāvājumu, 2018.gada 13.jūlijā ir nolēmusi pārtraukt iepirkumu finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.