Publikācijas datums:
GND-2018/41
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
18.07.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.07.2018. plkst.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 1.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „KATLUMĀJA”, reģistrācijas Nr. 40003978707, ar līgumcenu bez PVN 42032,57 EUR

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu                                                    

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija informē, ka, pamatojoties uz 20.08.2018. SIA „KATLUMĀJA” vēstuli, atkārtoti izvērtējot iepirkumā „Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/41, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 21.augustā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Rubate”, reģ. Nr. 40003291605, ar līgumcenu bez PVN 57845,59 EUR.