Publikācijas datums:
GND-2018/82
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Pasūtītājs
Gulbenes novada pašvaldība
Rezultātu publicēšanas datums
14.12.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana 3 (trīs) gadiem” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/82.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.12.2018. plkst.10.00.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu komisija informē, ka pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana 3 (trīs) gadiem” iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/82.

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu komisija nolēmusi pārtraukt iepirkumu, sakarā ar to, ka iepirkuma dokumentācijā plāno veikt būtiskus grozījumus.