Publikācijas datums:
GND-2018/26
Lēmums pieņemts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
-
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “M-2”
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome
Līgumsumma
bez PVN 15025,02 EUR
Rezultātu publicēšanas datums
16.05.2018.

Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2018.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/26.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.05.2018. plkst.10.00.

 

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iepirkumā „Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2018.gadā”, identifikācijas Nr. GND-2018/26, iesniegtos piedāvājumus, 2018.gada 28.maijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “M-2”, reģ. Nr. 40103038401, ar līgumcenu bez PVN 15025,02 EUR.